Saltar navegación principal
Norma
ISO 3903:2012

ISO 3903:2012

Ships and marine technology — Ships' ordinary rectangular windows

Navires et technologie maritime — Fenêtres rectangulaires de type courant pour navires

Fecha:
2012-06-29 / Published
Comité:
ISO/TC 8/SC 8 - Ship design
Relación con otras normas ISO:

Anula a: ISO 3903:1993

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Inglés