Saltar navegación principal
Norma
ISO 1751:2012

ISO 1751:2012

Ships and marine technology -- Ships' side scuttles

Navires et technologie maritime -- Hublots de navires

Fecha:
2012-06-29 / Vigente
Comité:
ISO/TC 8/SC 8 - Ship design
Relación con otras normas ISO:

Anula a: ISO 1751:1993

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Inglés