Saltar navegación principal
Norma
ISO 13643-2:2013

ISO 13643-2:2013

Ships and marine technology -- Manoeuvring of ships -- Part 2: Turning and yaw checking

Navires et technologie maritime -- Manoeuvres des navires -- Partie 2: Giration et contrôle de lacet

Fecha Anulación:
2017-02-09 / Anulada
Comité:
ISO/TC 8/SC 6 - Navigation and ship operations
Relación con otras normas ISO:

Es anulada por: ISO 13643-2:2017

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Inglés