Saltar navegación principal
Norma
ISO 13797:2012

ISO 13797:2012

Ships and marine technology -- Ship's mooring and towing fittings -- Cruciform bollards

Navires et technologie maritime -- Corps-morts et ferrures de remorquage de navires -- Croisillons

Fecha Anulación:
2020-08-28 / Anulada
Comité:
ISO/TC 8/SC 4 - Outfitting and deck machinery
Relación con otras normas ISO:

Es anulada por: ISO 13797:2020

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Inglés