Saltar navegación principal
Norma
ISO 12234-1:2012

ISO 12234-1:2012

Electronic still-picture imaging -- Removable memory -- Part 1: Basic removable-memory model

Imagerie de prises de vue électroniques -- Mémoire amovible -- Partie 1: Modèle de mémoire amovible de base

Fecha:
2012-06-26 / Vigente
Comité:
ISO/TC 42 - Photography
Relación con otras normas ISO:

Anula a: ISO 12234-1:2007

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Inglés