Saltar navegación principal
Norma
ISO 23553-1:2007/Cor 1:2009

ISO 23553-1:2007/Cor 1:2009

Fecha Anulación:
2014-05-13 / Anulada
Comité:
ISO/TC 161 - Controls and protective devices for gas and/or oil
Relación con otras normas ISO:

Es anulada por: ISO 23553-1:2014

Modifica/corrige a: ISO 23553-1:2007

Normas ISO relacionadas:

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Inglés