Saltar navegación principal
Norma
ISO 28704:2011

ISO 28704:2011

Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) -- Test method for cyclic bending fatigue of porous ceramics at room temperature

Céramiques techniques -- Méthode d'essai de fatigue par flexion cyclique des céramiques poreuses à température ambiante

Fecha:
2011-08-05 / Vigente
Comité:
ISO/TC 206 - Fine ceramics

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Inglés