Saltar navegación principal
Norma
ISO/TS 10303-1255:2010

ISO/TS 10303-1255:2010

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1255: Application module: State definition

Systèmes d'automatisation industrielle et intégration -- Représentation et échange de données de produits -- Partie 1255: Module d'application: Définition d'état

Fecha Anulación:
2012-07-20 / Anulada
Comité:
ISO/TC 184/SC 4 - Industrial data
Relación con otras normas ISO: