Saltar navegación principal
Norma
ISO/TS 10303-1136:2008

ISO/TS 10303-1136:2008

Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1136: Application module: Text appearance

Systèmes d'automatisation industrielle et intégration -- Représentation et échange de données de produits -- Partie 1136: Module d'application: Apparence du texte

Fecha Anulación:
2014-11-18 / Anulada
Comité:
ISO/TC 184/SC 4 - Industrial data
Relación con otras normas ISO: