Saltar navegación principal
Norma
ISO/DIS 11774

ISO/DIS 11774

Non-destructive testing — Performance based qualification

Essais non destructifs — Qualification sur une base de performances