Saltar navegación principal
Norma
ISO 2076:2010

ISO 2076:2010

Textiles — Man-made fibres — Generic names

Textiles — Fibres chimiques — Noms génériques

Fecha Anulación:
2013-11-08 / Withdrawn
Comité:
ISO/TC 38 - Textiles
Relación con otras normas ISO:

Anula a: ISO 2076:1999

Es anulada por: ISO 2076:2013

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Inglés / Francés