Saltar navegación principal
Norma
ISO/DIS 7268

ISO/DIS 7268

Pipe components — Definition and selection of PN, Class and K

Tuyauterie — Définition et sélection des désignations PN, Class et K

Fecha Anulación:
2010-02-05 / Deleted
Comité:
ISO/TC 5/SC 10 - Metallic flanges and their joints
Relación con otras normas ISO:

Anulará a: ISO 7268:1983/Amd 1:1984

Anulará a: ISO 7268:1983