Saltar navegación principal
Norma
ISO 1352:2011

ISO 1352:2011

Metallic materials — Torque-controlled fatigue testing

Matériaux métalliques — Essais de fatigue par couple de torsion commandé

Fecha:
2011-04-12 / Published
Comité:
ISO/TC 164/SC 4 - Fatigue, fracture and toughness testing
Relación con otras normas ISO:

Anula a: ISO 1352:1977

Será anulada por: ISO/DIS 1352

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Inglés / Ruso