Saltar navegación principal
Norma
ISO/DIS 6892

ISO/DIS 6892

Metallic materials — Tensile testing — Method of testing at ambient temperature

Matériaux métalliques — Essais de traction — Méthode d'essai à température ambiante

Fecha Anulación:
2008-01-11 / Deleted
Comité:
ISO/TC 164/SC 1 - Uniaxial testing
Relación con otras normas ISO:

Es reemplazada por: ISO 6892-1:2009