Saltar navegación principal
Norma
ISO/DIS 8437.2

ISO/DIS 8437.2

Snowthrowers — Safety requirements and test procedures

Chasse-neige — Exigences de sécurité et modes opératoires

Fecha Anulación:
2011-04-04 / Deleted
Comité:
ISO/TC 23/SC 13 - Powered lawn and garden equipment
Relación con otras normas ISO:

Anulará a: ISO 8437:1989

Anulará a: ISO 8437:1989/Amd 1:1997

Es reemplazada por: ISO 8437-1:2019