Saltar navegación principal
Norma
ISO/DIS 1540

ISO/DIS 1540

Aerospace — Characteristics of aircraft electrical systems

Aéronautique — Caractéristiques des systèmes électriques à bord des aéronefs

Fecha Anulación:
2004-11-03 / Deleted
Comité:
ISO/TC 20/SC 1 - Aerospace electrical requirements
Relación con otras normas ISO:

Anulará a: ISO 1540:1984