Saltar navegación principal
Norma
ISO/DIS 22538-3

ISO/DIS 22538-3

Space systems — Oxygen safety — Part 3: Selection of non-metallic materials for oxygen systems and components

Systèmes spatiaux — Sécurité des systèmes d'oxygène — Partie 3: Sélection des matériaux non-métalliques pour les systèmes d'oxygène et leurs composants

Fecha Anulación:
2006-02-02 / Deleted
Comité:
ISO/TC 20/SC 14 - Space systems and operations
Relación con otras normas ISO:

Reactivará a: ISO 22538-3:2007