Saltar navegación principal
Norma
ISO 6426-2:1984/DAmd 1

ISO 6426-2:1984/DAmd 1

Horological vocabulary — Part 2: Technico-commercial definitions — Amendment 1

Vocabulaire horloger — Partie 2: Définitions technico-commerciales — Amendement 1

Fecha Anulación:
2002-03-08 / Deleted
Comité:
ISO/TC 114/SC 9 - Technical definitions
Relación con otras normas ISO:

Modificará a: ISO 6426-2:1984

Es anulada por: ISO 6426-2:2002