Saltar navegación principal
Norma
ISO/DIS 12402-1.2

ISO/DIS 12402-1.2

Personal flotation devices — Part 1: Lifejackets for seagoing ships — Safety requirements

Équipements individuels de flottabilité — Partie 1: Gilets de sauvetage pour bateaux navigant en mer — Exigences de sécurité

Fecha Anulación:
2004-05-04 / Deleted
Comité:
ISO/TC 188 - Small craft
Relación con otras normas ISO:

Reactivará a: ISO 12402-1:2005