Saltar navegación principal
Norma
ISO 6194-4:1999

ISO 6194-4:1999

Rotary shaft lip type seals -- Part 4: Performance test procedures

Bagues d'étanchéité à lèvre pour arbres tournants -- Partie 4: Méthodes d'essai de performance

Fecha Anulación:
2009-03-11 / Anulada
Comité:
ISO/TC 131/SC 7 - Sealing devices
Relación con otras normas ISO:

Anula a: ISO 6194-4:1988

Es anulada por: ISO 6194-4:2009

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Inglés / Francés