Saltar navegación principal
Norma
ISO 12301:1992/Cor 1:1995

ISO 12301:1992/Cor 1:1995

Fecha Anulación:
2007-10-10 / Anulada
Comité:
ISO/TC 123/SC 5 - Quality analysis and assurance
Relación con otras normas ISO:

Anula a: ISO 12301:1992

Es anulada por: ISO 12301:2007

Modifica/corrige a: ISO 12301:1992

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Inglés / Francés