Saltar navegación principal
Norma
ISO 105-E08:1994

ISO 105-E08:1994

Textiles — Tests for colour fastness — Part E08: Colour fastness to hot water

Textiles — Essais de solidité des teintures — Partie E08: Solidité des teintures à l'eau chaude

Fecha:
1994-09-15 / Published
Comité:
ISO/TC 38/SC 1 - Tests for coloured textiles and colorants
Relación con otras normas ISO:

Anula a: ISO 105-E08:1987

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Inglés / Francés