Saltar navegación principal
Norma
ISO 11534:1998

ISO 11534:1998

Iron ores -- Determination of tin content -- Flame atomic absorption spectrometric method

Minerais de fer -- Dosage de l'étain -- Méthode par spectrométrie d'absorption atomique dans la flamme

Fecha Anulación:
2006-11-14 / Anulada
Comité:
ISO/TC 102/SC 2 - Chemical analysis
Relación con otras normas ISO:

Es anulada por: ISO 11534:2006

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Inglés / Francés