Saltar navegación principal
Norma
ISO 11533:1996

ISO 11533:1996

Iron ores -- Determination of cobalt content -- Flame atomic absorption spectrometric method

Minerais de fer -- Dosage du cobalt -- Méthode par spectrométrie d'absorption atomique dans la flamme

Fecha Anulación:
2009-06-11 / Anulada
Comité:
ISO/TC 102/SC 2 - Chemical analysis
Relación con otras normas ISO:

Es anulada por: ISO 11533:2009

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Inglés / Francés