Saltar navegación principal
Norma
ISO 2440:1983

ISO 2440:1983

Polymeric materials, cellular flexible — Accelerated ageing tests

Matériaux polymères alvéolaires souples — Essais de vieillissement accéléré

Fecha Anulación:
1983-12-01 / Withdrawn
Comité:
ISO/TC 45 - Rubber and rubber products
Relación con otras normas ISO:

Es anulada por: ISO 2440:1997