Saltar navegación principal
Norma
ISO 2379:1972

ISO 2379:1972

Aluminium alloy sand castings -- Reference test bar

Alliages d'aluminium moulés en sable -- Éprouvette de référence

Fecha Anulación:
2014-04-23 / Anulada
Comité:
ISO/TC 79/SC 7 - Aluminium and cast aluminium alloys

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Inglés / Francés