Saltar navegación principal
Norma
ISO 2378:1972

ISO 2378:1972

Aluminium alloy chill castings -- Reference test bar

Alliages d'aluminium moulés en coquille -- Éprouvette de référence

Fecha Anulación:
2014-04-23 / Anulada
Comité:
ISO/TC 79/SC 7 - Aluminium and cast aluminium alloys

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Inglés / Francés