Saltar navegación principal
Norma
ISO 1562:1993

ISO 1562:1993

Dental casting gold alloys

Alliages d'or dentaires à couler

Fecha Anulación:
2004-04-26 / Anulada
Comité:
ISO/TC 106/SC 2 - Prosthodontic materials
Relación con otras normas ISO:

Anula a: ISO 1562:1976

Anula a: ISO 1562:1984

Es anulada por: ISO 1562:2004

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Inglés / Francés