Saltar navegación principal
Norma
ISO 863:1990

ISO 863:1990

Cement -- Test methods -- Pozzolanicity test for pozzolanic cements

Ciments -- Méthodes d'essai -- Essai de pouzzolanicité des ciments pouzzolaniques

Fecha Anulación:
2008-12-08 / Anulada
Comité:
ISO/TC 74 - Cement and lime
Relación con otras normas ISO:

Anula a: ISO/R 863:1968

Es anulada por: ISO 863:2008

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Inglés / Francés