Saltar navegación principal
Norma
ISO 680:1990

ISO 680:1990

Cement -- Test methods -- Chemical analysis

Ciments -- Méthodes d'essai -- Analyse chimique

Fecha Anulación:
2009-03-04 / Anulada
Comité:
ISO/TC 74 - Cement and lime
Relación con otras normas ISO:

Anula a: ISO/R 680:1968

Es anulada por: ISO 29581-1:2009

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Inglés / Francés