Saltar navegación principal
Norma
ISO 502:1982

ISO 502:1982

Coal -- Determination of caking power -- Gray-King coke test

Charbon -- Détermination du pouvoir agglutinant -- Essai Gray-King

Fecha Anulación:
2015-06-15 / Anulada
Comité:
ISO/TC 27/SC 5 - Methods of analysis
Relación con otras normas ISO:

Es anulada por: ISO 502:2015

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Inglés / Francés