Saltar navegación principal
Norma
ISO 335:1974

ISO 335:1974

Hard coal -- Determination of caking power -- Roga test

Houille -- Détermination du pouvoir agglutinant -- Essai Roga

Fecha Anulación:
2004-09-28 / Anulada
Comité:
ISO/TC 27 - Coal and coke

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Inglés / Francés