Saltar navegación principal
Norma
ISO 188:1982

ISO 188:1982

Rubber, vulcanized -- Accelerated ageing or heat-resistance tests

Caoutchouc vulcanisé -- Essais de résistance au vieillissement accéléré ou à la chaleur

Fecha Anulación:
1998-04-09 / Anulada
Comité:
ISO/TC 45/SC 2 - Testing and analysis
Relación con otras normas ISO:

Anula a: ISO 188:1976

Es anulada por: ISO 188:1998

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Inglés / Francés