Saltar navegación principal
Norma
ISO 183:1976

ISO 183:1976

Plastics -- Qualitative evaluation of the bleeding of colorants

Matières plastiques -- Évaluation de l'exsudation des colorants

Fecha Anulación:
2002-05-21 / Anulada
Comité:
ISO/TC 61/SC 9 - Thermoplastic materials

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Inglés / Francés