Saltar navegación principal
Norma
ISO 36:1985

ISO 36:1985

Rubber, vulcanized -- Determination of adhesion to textile fabric

Caoutchouc vulcanisé -- Détermination de l'adhérence aux textiles

Fecha Anulación:
1993-09-16 / Anulada
Comité:
ISO/TC 45/SC 2 - Testing and analysis
Relación con otras normas ISO:

Anula a: ISO/R 36:1969

Es anulada por: ISO 36:1993

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Inglés