Saltar navegación principal
Norma
ISO 31-3:1978/Amd 1:1985

ISO 31-3:1978/Amd 1:1985

Quantities and units of mechanics — Amendment 1

Grandeurs et unités de mécanique — Amendement 1

Fecha Anulación:
1985-08-08 / Withdrawn
Comité:
ISO/TC 12 - Quantities and units
Relación con otras normas ISO:

Modifica a: ISO 31-3:1978