Saltar navegación principal
Norma
ISO 3271:1995

ISO 3271:1995

Iron ores -- Determination of tumble strength

Minerais de fer -- Essai au tambour

Fecha Anulación:
2007-10-01 / Anulada
Comité:
ISO/TC 102/SC 3 - Physical testing
Relación con otras normas ISO:

Anula a: ISO 3271:1985

Es anulada por: ISO 3271:2007

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Inglés / Francés