Saltar navegación principal
Norma
ISO 7215:1995

ISO 7215:1995

Iron ores -- Determination of relative reducibility

Minerais de fer -- Détermination de la réductibilité relative

Fecha Anulación:
2007-10-30 / Anulada
Comité:
ISO/TC 102/SC 3 - Physical testing
Relación con otras normas ISO:

Anula a: ISO 7215:1985

Es anulada por: ISO 7215:2007

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Inglés / Francés