Saltar navegación principal
Norma
ISO 2734:1997

ISO 2734:1997

Vitreous and porcelain enamels -- Apparatus for testing with alkaline liquids

Émaux vitrifiés -- Appareil pour essai avec des liquides alcalins

Fecha Anulación:
2008-11-17 / Anulada
Comité:
ISO/TC 107 - Metallic and other inorganic coatings
Relación con otras normas ISO:

Anula a: ISO 2734:1983

Es anulada por: ISO 28706-4:2008

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Inglés / Francés