Saltar navegación principal
Norma
ISO 10803:1999

ISO 10803:1999

Design method for ductile iron pipes

Méthode de calcul des tuyaux en fonte ductile

Fecha Anulación:
2011-12-02 / Anulada
Comité:
ISO/TC 5/SC 2 - Cast iron pipes, fittings and their joints
Relación con otras normas ISO:

Es anulada por: ISO 10803:2011

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Inglés / Francés