Saltar navegación principal
Norma
ISO 36:2017

ISO 36:2017

Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of adhesion to textile fabrics

Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique -- Détermination de l'adhérence aux textiles

Fecha Anulación:
2020-03-04 / Anulada
Comité:
ISO/TC 45/SC 2 - Testing and analysis
Relación con otras normas ISO:

Anula a: ISO 36:2011

Es anulada por: ISO 36:2020

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Inglés / Francés