Saltar navegación principal
Norma
ISO/IEC 14443-3:2011/Amd 6:2014

ISO/IEC 14443-3:2011/Amd 6:2014

Bit rates of 3fc/4, fc, 3fc/2 and 2fc from PCD to PICC

Débits binaires de 3fc/4, fc, 3fc/2 et 2fc de PCD à PICC

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Inglés