Saltar navegación principal
Norma
ISO 3547-6:2007

ISO 3547-6:2007

Plain bearings -- Wrapped bushes -- Part 6: Checking the inside diameter

Paliers lisses -- Bagues roulées -- Partie 6: Contrôle du diamètre intérieur

Fecha Anulación:
2020-05-07 / Anulada
Comité:
ISO/TC 123/SC 5 - Quality analysis and assurance
Relación con otras normas ISO:

Anula a: ISO 12307-2:2000

Es anulada por: ISO 3547-6:2020

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Inglés