Saltar navegación principal
Norma
ISO 8750:2007

ISO 8750:2007

Spring-type straight pins -- Coiled, standard duty

Goupilles élastiques spiralées -- Série moyenne

Fecha:
2007-04-19 / Vigente
Comité:
ISO/TC 2 - Fasteners
Relación con otras normas ISO:

Anula a: ISO 8750:1997

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Inglés / Francés