Saltar navegación principal
Norma
ISO 204:2009

ISO 204:2009

Metallic materials — Uniaxial creep testing in tension — Method of test

Matériaux métalliques — Essai de fluage uniaxial en traction — Méthode d'essai

Fecha Anulación:
2018-08-30 / Withdrawn
Comité:
ISO/TC 164/SC 1 - Uniaxial testing
Relación con otras normas ISO:

Anula a: ISO 204:1997

Es anulada por: ISO 204:2018

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Inglés / Francés