Saltar navegación principal
Norma
ISO 9093-2:2002

ISO 9093-2:2002

Small craft -- Seacocks and through-hull fittings -- Part 2: Non-metallic

Petits navires -- Vannes de coque et passe-coques -- Partie 2: Construction non métallique

Fecha Anulación:
2020-12-11 / Anulada
Comité:
ISO/TC 188 - Small craft
Relación con otras normas ISO:

Es anulada por: ISO 9093:2020

Normas ISO relacionadas:

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Inglés / Francés