Saltar navegación principal
Norma
ISO 7369:2004

ISO 7369:2004

Pipework -- Metal hoses and hose assemblies -- Vocabulary

Tuyauteries -- Tuyaux et tuyauteries métalliques flexibles -- Vocabulaire

Fecha Anulación:
2020-04-20 / Anulada
Comité:
ISO/TC 5/SC 11 - Metal hoses and expansion joints
Relación con otras normas ISO:

Anula a: ISO 7369:1995

Es anulada por: ISO 7369:2020

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Bilingüe