Saltar navegación principal
Norma
ISO 1182:2002

ISO 1182:2002

Reaction to fire tests for building products -- Non-combustibility test

Essais de réaction au feu des produits de construction -- Essai d'incombustibilité

Fecha Anulación:
2010-04-29 / Anulada
Comité:
ISO/TC 92/SC 1 - Fire initiation and growth
Relación con otras normas ISO:

Anula a: ISO 1182:1990

Es anulada por: ISO 1182:2010

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Inglés / Francés