Saltar navegación principal
Norma
ISO 7210:1997

ISO 7210:1997

Routine analytical cigarette-smoking machine -- Additional test methods

Machine à fumer analytique de routine pour cigarettes -- Méthodes d'essais complémentaires

Fecha Anulación:
2013-01-21 / Anulada
Comité:
ISO/TC 126/SC 1 - Physical and dimensional tests
Relación con otras normas ISO:

Anula a: ISO 7210:1983

Es anulada por: ISO 7210:2013

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Inglés / Francés