Saltar navegación principal
Norma
ISO 9401:1991

ISO 9401:1991

Machine tools -- Jaw mountings on power chucks

Machines-outils -- Dentelures pour mors de mandrins

Fecha Anulación:
2007-01-10 / Anulada
Comité:
ISO/TC 39/SC 8 - Work holding spindles and chucks
Relación con otras normas ISO:

Es anulada por: ISO 3442-1:2005

Es anulada por: ISO 3442-3:2007

Es anulada por: ISO 3442-2:2005

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Inglés / Francés